Följ ljuset

Följ ljuset

14 dagar

Genom att följa denna 2 veckors läsplan får du: 1. En grundläggande förståelse av konceptet ljus används i både GT och NT 2. Följa frälsningsberättelsen utifrån perspektivet av användningen av ljus, från skapelsen, genom Jesus, här och nu och vidare till evigheten. 3. Andakter som förklarar bibelordet på ett relevant sätt och utmanar dig i din kristna resa

Utgivare

Vi vill tacka Mattias Engström för att ha lagt denna plan. För mer information, besök: http://skovdepingst.se

Om utgivaren

Över 2500 färdigt