Helige Ande - är vi lättantändliga eller lättsläckta

Helige Ande - är vi lättantändliga eller lättsläckta

7 dagar

Det finns en dynamisk, uppståndelsekraft på insidan av dig. Evangelist Reinhard Bonnke har skrivit ner några mycket kärnfulla punkter för dig, i den här starka undervisningen om den helige Ande. Den här läsplanen på 7 dagar kommer att utmana ditt sätt att tänka om den helige Ande och inspirera dig att tro på Andens fantastiska kraft i dig.

Utgivare

Vi vill tacka CfaN Kristus för alla nationer för att ha tillhandahållit denna plan. För mer information, besök: http://www.cfan.eu

Om utgivaren

Över 2500 färdigt