OFATTBAR KÄRLEK

OFATTBAR KÄRLEK

7 dagar

Här och nu finns det ett syfte som är verksamt i ditt liv och som går långt utöver allt du kan föreställa dig. Den här bibelläsplanen kommer verkligen att vara livsförvandlande för alla som läser den. Liknelsen om den förlorade sonen har rört miljoner människors liv över hela världen. Men under de kommande sju dagarna kommer du att få se det från ett annat perspektiv.

Utgivare

Vi vill tacka CfaN Kristus för alla nationer för att ha tillhandahållit denna plan. För mer information, besök: http://www.cfan.eu

Om utgivaren

Över 1000 färdigt