Johannes tre brev

Johannes tre brev

14 Dagar

I denna läsplan kommer vi att under två veckor gå igenom Johannes tre brev, troligtvis skrivna av Johannes som var en av de tolv lärjungar som ingick i Jesus närmaste krets.  Breven är sannolikt skrivna i Efesus under åren 90–100 e.Kr.

Utgivare

Vi vill tacka Pingstkyrkan Mullsjö - Nyhem för att ge den här planen. För mer information, besök:
https://mullsjopingst.se/

Om utgivaren

Över 2500 färdigt