Geloofslessen uit het leven van Corrie ten Boom - deel 1

Geloofslessen uit het leven van Corrie ten Boom - deel 1

7 dagen

In het leven van de familie Ten Boom nam de Bijbel een centrale plaats in. Door het geschreven Woord sprak het levende Woord, Jezus Christus, tot hen. Zij lazen de Bijbel dagelijks en kenden veel Bijbelteksten uit hun hoofd. Teksten die hun leven bepaalden en die zij toepasten in hun dagelijkse leven. Ook vandaag zijn die teksten actueel, helpend, bemoedigend en leidend.

Publisher

We willen Stichting Corrie ten Boomhuis bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: https://www.corrietenboom.com/nl/home

About The Publisher

Over 5000 completions