Jozefs levensverhaal als een illustratie van Gods leiding

Devotional

Jozef was een gewone jongen uit een bijzondere familie


Als we in Genesis 37 over Jozef lezen, blijkt hij één van Jakobs zonen te zijn en past hij met zijn tien oudere broers op de kudde. Het enige dat Jozef van zijn oudere broers onderscheidt, is het feit dat hij een zoon is van Rachel, de favoriete vrouw van Jakob. Verder is hij een herdersjongen zoals alle anderen. Waarom vertelt de Bijbel dan zoveel over hem?


Eerder in Genesis lezen we over Jozefs overgrootvader Abraham en over de beloften die God hem deed. De Heere beloofde Abraham veel nakomelingen, en die zouden tot zegen zijn voor alle volken. Later werden deze beloften herhaald aan Jozefs grootvader Izak en aan zijn vader Jakob. God had speciale plannen met deze familie.


Jozefs levensgeschiedenis vertelt ons hoe God een gewone jongen uitkoos om een sleutelrol te spelen in deze plannen. Uiteindelijk zou Jozef zijn levensloop als volgt samenvatten: "God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden” (Genesis 50:20). Maar de weg naar Gods glorieuze doel was niet gemakkelijk voor Jozef! Laten we zijn levensverhaal lezen en zien hoe God hem vormde door moeilijkheden en lijden heen, maar hem nooit in de steek liet.


Geloof jij dat God een plan heeft voor ieder mens persoonlijk, ook voor ‘gewone mensen’?