YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

Modlitby pod otevřeným nebem

Modlitby pod otevřeným nebem

Ježíš se prohlásil za něco více než za proroka, mistra, politického osvoboditele nebo krále. Prohlásil, že je mostem mezi nebem a zemí, spojnicí mezi Bohem a člověkem, portálem, který Bůh na zemi otevřel, aby nám dal přímý přístup do nebeských oblastí.

Chtěli bychom poděkovat CfaN Christ For All Nations za poskytnutí tohoto plánu. Další informace naleznete na adrese:  https://www.cfan.eu/cs/misijni-organizace-reinharda-bonnkeho-a-daniela-kolendy

About The Publisher