Groei in genade én kennis! (deel 1)

Day 1 of 10 • This day’s reading

Devotional
‘Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus...’ (2 Petrus 1:1, HSV).Net als Paulus (in bijvoorbeeld de Romeinenbrief) begint ook Petrus met het noemen van zijn naam en zegt direct in één adem door: slaaf van Jezus! Want dat betekent het griekse woord 'doulos' letterlijk. 


Hoe is dat in jouw leven? Noem jij Jezus ook van harte je Heer? Heb je alles vrijwillig opgegeven om aan Hem verbonden te zijn?! 


Livestyle: Niet ik, maar Hij. Ik kom niks tekort, ik mag leven en delen uit Zijn volheid. In alles wat ik nodig heb, voorziet de Meester.


Petrus noemt zich niet alleen een slaaf, maar ook een apostel van Jezus Christus. Dit woord wordt in het Nieuwe Testament zo’n 135x gebruikt! Een apostel is een vertegenwoordiger of ambassadeur. Iemand die met een bepaalde opdracht door een hogere autoriteit/superieur uitgezonden is en die de hogere autoriteit dan ook vertegenwoordigt. Een apostel spreekt dus niet namens zichzelf, maar namens  de zender, zijn superieur. 


Petrus is namens de allerhoogste Superieur geroepen en als vertegenwoordiger met een opdracht uitgezonden.Even nadenken  • Ben jij een vertegenwoordiger van Jezus Christus? 

  • Wat is je opdracht? 

  • Welke boodschap breng je namens Hem?