Vrug: 'n Onvergeetlike lewe

Devotional

Die Vrug van die Gees: Getrouheid


Galasiërs 5:22 AFR53: Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.


Ons leer getrouheid in die lewe van Jesus. Hy is die voorbeeld van wie ons ook in God se oë is. Ons is geskape na sy beeld en gelykenis en dit beteken daar is getrouheid in ons DNS ingeskryf.
Hebreërs 3:1-2: "Daarom, broers wat vir die Here afgesonder is en deelgenote is van die hemelse roeping, moet julle noukeurig let op Jesus, die Apostel en Hoëpriester van die geloof wat ons bely. Hy is getrou aan God wat Hom aangestel het, net soos Moses getrou was in die hele huis van God."
Jesus was getrou aan sy Vader. Getrouheid speel af in die spanning van begeertes wat in konflik met mekaar staan. Ons sien byvoorbeeld hoe die begeerte om sy Vader te eer groter was as die normale begeerte om te bly leef! So sien ons in die tuin van Getsemane hoe Jesus kies om sy eie pyn eenkant te skuif, al was dit die moeilikste ding op aarde. "Laat nogtans nie my wil nie maar u wil geskied." (Lukas 22:42)


Die HAT, verklarende handwoordeboek, beskryf die woord "getrou" as: "Standvastig, onveranderlik in geneentheid, toegewy, jou woord hou, juis." Dus verstaan ons hieruit dat alles om getrouheid wentel; oor wat vir ons waarde het, meer as enigiets anders. Dit bepaal dan ons toewyding in 'n betrokke situasie. Getrouheid gaan heeltemal oor waardes. Ek kies om te staan by sekere waardes as ‘n sterker vorm van toewyding as byvoorbeeld my begeerte om deur mense aanvaar te word.


Getrouheid se volgende uitdaging is in die deurvoer van dit waaraan ons onsself toegewy het. 
Johannes 17:4: "Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen."
Jesus wys ons dat ons almal met ‘n roeping leef; ons almal het ‘n opdrag van God ontvang. Die Heilige Gees werk die begeerte in ons binneste om tot God se eer te leef. Ons eer ons Skepper as ons deurvoer wat Hy vir ons gegee het om te doen.


Getrouheid gee erkenning dat daar altyd versoeking sal wees wat ons van koers af probeer dwing. Jesus verstaan dit en bemagtig ons sodat ons die vrug van getrouheid kan beleef ten spyte van versoeking. 
Hebreërs 4:15: "Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie."
Ons sluit hierdie gesprek af met Jesus se gelykenis van die talente. Dit was nog altyd my diepste begeerte om hierdie woorde uit die mond van God te hoor:
Mattheus 25:23: "Sy eienaar sê toe vir hom: 'Mooi so! Jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel."


 


Getrouheid is deel van alles wat ons doen, selfs as ons agter die skerms klein goedjies met toewyding en gehalte benader. Dit is ons ware aanbidding wanneer ons Jesus eer in elke dag se eet en drink en slaap, alles tot sy eer en verheerliking doen! (1 Korinthiërs 10:31)
Ons uitdaging vir jou vandag:


Skryf jou daaglikse aktiwiteite neer en langs elkeen wat jy kan doen om God te eer.