YouVersion Logo
Search Icon

Plan Info

Priblíž saSample

App iconGet the app
Priblíž sa

DAY 1 OF 30

Spomínaš si, keď si naposledy stál v úžase nad stvorením? Od pohľadu na veľkolepú hviezdnatú oblohu, cez scenérie pri prechode cez vysoké hory, až po plač novorodenca - Božie dielo v nás vždy vzbudzuje veľký úžas. Dávid  v prvých rokoch svojho života trávil veľa času vonku a staral sa o ovce svojej rodiny. Mal veľa času hľadieť na slávu stvorenia. Hovorí, že nebesia „rozprávajú“ o Božej sláve, nebo „ju hlása“. Obloha v skutočnosti nehovorí počuteľnými slovami, ale veľká Božia moc a kráľovský majestát sú vyvýšené v stvorení. Stvorenie je nevysloveným svedectvom pre svet. Diela Jeho ruky nepotrebujú preklad. Sú k dispozícii pre celé ľudstvo; deň čo deň, noc za noc, od Dávida až do dnešného dňa. Božie stvorenie nesie neustále svedectvo o svojej nekonečnej sile a múdrosti bez použitia jediného slova! Pane, uctievam Ťa ako Stvoriteľa. Stojím v úžase nad všetkým, čo si urobil. Tvoja večná sila a božská prirodzenosť sú zjavné v tom, čo tvoríš. Otváraj moje očí, aby som videla Tvoju majestátnosť a pomáhaj tým, ktorí Ťa ešte nepoznajú, aby prostredníctvom Tvojho stvorenia videli Tvoju veľkosť. Amen.

About this Plan

Priblíž sa

V tomto štúdiu sa budeme zaoberať rôznymi vlastnosťami Božieho Slova, ako sú popísané v Žalme 19. Preštudujeme si aj mnohé ďalšie pasáže, ktoré nám pomôžu pochopiť, ako si Boh používa svoje Slovo v našom živote a ako nás...

More

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;