Priblíž sa

Devotional

  


Spomínaš si, keď si naposledy stál v úžase nad stvorením? Od pohľadu na veľkolepú hviezdnatú oblohu, cez scenérie pri prechode cez vysoké hory, až po plač novorodenca - Božie dielo v nás vždy vzbudzuje veľký úžas.


Dávid  v prvých rokoch svojho života trávil veľa času vonku a staral sa o ovce svojej rodiny. Mal veľa času hľadieť na slávu stvorenia. Hovorí, že nebesia „rozprávajú“ o Božej sláve, nebo „ju hlása“. Obloha v skutočnosti nehovorí počuteľnými slovami, ale veľká Božia moc a kráľovský majestát sú vyvýšené v stvorení.


Stvorenie je nevysloveným svedectvom pre svet. Diela Jeho ruky nepotrebujú preklad. Sú k dispozícii pre celé ľudstvo; deň čo deň, noc za noc, od Dávida až do dnešného dňa. Božie stvorenie nesie neustále svedectvo o svojej nekonečnej sile a múdrosti bez použitia jediného slova!


Pane, uctievam Ťa ako Stvoriteľa. Stojím v úžase nad všetkým, čo si urobil. Tvoja večná sila a božská prirodzenosť sú zjavné v tom, čo tvoríš. Otváraj moje očí, aby som videla Tvoju majestátnosť a pomáhaj tým, ktorí Ťa ešte nepoznajú, aby prostredníctvom Tvojho stvorenia videli Tvoju veľkosť. Amen.