Priblíž sa

Priblíž sa

30 dní

V tomto štúdiu sa budeme zaoberať rôznymi vlastnosťami Božieho Slova, ako sú popísané v Žalme 19. Preštudujeme si aj mnohé ďalšie pasáže, ktoré nám pomôžu pochopiť, ako si Boh používa svoje Slovo v našom živote a ako nás jeho Slovo premieňa. Žalm 19 nám poslúži ako kotva a získame nový náhľad na hodnotu a dôležitosť štúdia Božieho Slova.

Publisher

Chceli by sme sa poďakovať Love God Greatly Slovakia za poskytnutie tohto plánu. Viac informácií nájdete na: http://lovegodgreatly.com/slovak

About The Publisher

Over 1000 completions