Quyết định Lớn nhất của Cuộc đời Bạn!

Quyết định Lớn nhất của Cuộc đời Bạn!

6 ngày

Hầu hết các quyết định trong cuộc đời có tầm quan trọng với điều gì đó. Tuy nhiên, duy một quyết định là quan trọng nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm một chỉ dẫn đơn giản để hiểu rõ hơn về quyết định phi thường này - món quà cứu chuộc được ban cho cách nhưng không của Đức Chúa Trời - thì hãy bắt đầu tại đây.

Publisher

Chúng tôi xin cảm ơn Twenty20 Faith, Inc. đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.twenty20faith.org/yvdevtmp/#googtrans(vi)

About The Publisher