Jona

Devotional

WEEK 1

God is soeverein

Welkom bij onze studie over het boek Jona. Deze eerste week lezen we het eerste hoofdstuk over hoe Jona als profeet van God een boodschap moet brengen waar hij helemaal geen zin in heeft. De boodschap dat Gods redding is voor alle mensen, ongeacht hun geschiedenis of hun vroegere zonden. 

We moeten Gods oproep horen om te gaan, gaan naar hen die ver verwijderd zijn van God en hen over Hem vertellen. We hoeven ons geen zorgen te maken over hoe zij zullen reageren. Het boek Jona herinnert ons eraan dat het de kracht van de Boodschap is, niet die van die boodschapper, die mensen tot inkeer brengt en hen redt. Wij moeten gehoorzaam zijn en gaan en niet de andere kant oprennen. 

We bidden je Gods zegen toe tijdens deze studie! Vandaag is de eerste dag van de week, een dag van rust. Geniet van de tijd met God, aanbid Hem en breng Hem dank voor alles wat Hij je geeft. Bereid je voor op dit krachtige verhaal. Ik bid dat God het in jouw leven zal gaan gebruiken. 

 

We beginnen deze week met ons weekvers om te memoriseren. Gods Woord is krachtig, laten we het onszelf eigen maken en uit ons hoofd leren zodat we de strijd in ons denken mogen winnen.

 

Vormen jullie een groep? Deel vandaag je bid- en dankpunten met elkaar. Neem de tijd om onze God en Vader en Jezus Christus te aanbidden en te zoeken in gebed. 

 

Ben je bekend met onze studies? Dan weet je waar SOAP voor staat. 

S staat voor Scripture. Schrijf Gods Woord uit.

O staat voor Observations. Schrijf 1 of 2 dingen op die je opvallen.

A staat voor Application. Wat wil God tot jou zeggen vandaag?

P staat voor Prayer. Dank God voor wat Hij tot je spreekt en bidt voor deze dag en de mensen om je heen.

Lees op de weblog  de corresponderende blog bij vandaag!