Bijbel Voor Kinderen

Dag 2 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking

Bijbel voor Kinderen presenteert HET BEGIN VAN DE DROEFENIS VAN DE MENSGeschreven door Edward Duncan Hughes 

GOD MAAKTE ALLES! Toen God de eerste mens, Adam, maakte, woonde hij in de Hof van Eden met zijn vrouw Eva. Ze waren volkomen gelukkig, gehoorzaam aan God en genoten van Gods aanwezigheid, tot op een dag....

“God heeft jullie zeker wel verboden van de bomen in de hof te eten, hè?” vroeg de slang aan Eva. “We mogen de vruchten van alle bomen eten, behalve van één,” antwoordde zij. “Als we die vrucht eten of aanraken, zullen we sterven.” “Je zult niet sterven,” zei de slang listig. 


“Je zult net zo worden als God.” Eva wilde de vrucht van de boom hebben. Ze luisterde naar de slang en at de vrucht.

Nadat Eva ongehoorzaam was aan God, gaf ze Adam ook van de vrucht te eten. Adam had moeten zeggen: “Nee! Ik wil niet ongehoorzaam zijn aan Gods woord.”

Toen Adam en Eva zondigden, wisten ze beide dat ze naakt waren. Van vijgenbladeren maakten ze schorten waarmee ze zichzelf bedekten, en ze verstopten zich voor Gods aanwezigheid tussen de bomen.

In de koele avond kwam God naar de hof. Hij wist wat Adam en Eva gedaan hadden. Adam gaf Eva de schuld. Eva gaf de slang de schuld. God zei: “De slang is vervloekt. De vrouw zal pijn hebben wanneer kinderen geboren zullen worden.” 


“Adam, omdat je gezondigd hebt is de aarde vervloekt. Er zullen dorens en distels groeien. Je zult hard moeten werken en zweten om je dagelijkse voedsel te krijgen.”

God haalde Adam en Eva uit de prachtige hof. Omdat ze hadden gezondigd, waren ze nu afgezonderd van de God Die leven geeft!

God maakte een vlammend zwaard om ze uit de hof weg te houden. God maakte kleren van dierenhuid voor Adam en Eva. Waar haalde God de huiden vandaan?

Na enige tijd groeide Adam en Eva’s gezin. Hun eerste zoon, Kaïn werkte als een landbouwer. Hun tweede zoon, Abel, was een herder. 


Op een zekere dag bracht Kaïn God een offer van groenten. Abel bracht van het beste van zijn schapen als een offer aan God. God was blij met Abels offer.

God was niet blij met Kaïn zijn offer. Kaïn werd erg boos. Maar God zei: “Als je maar doet wat goed is, zou je vrolijk kunnen kijken. Maar als je weigert te gehoorzamen, moet je oppassen.”

Kaïn zijn boosheid ging niet weg. Enige tijd later viel hij Abel aan in het veld – en vermoordde hem!

God sprak tot Kaïn. “Waar is je broer, Abel?” “Dat weet ik niet,” loog Kaïn. “Moet ik dan altijd op hem passen?” God strafte Kaïn door zijn mogelijkheid het land te bewerken van hem af te nemen, en hij maakte hem tot een zwerver.

Kaïn verliet de aanwezigheid van de Heer. Hij trouwde met één van de dochters van Adam en Eva. Zij stichtten een gezin. Al gauw vulden Kaïn zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen de stad die hij gesticht had.

Ondertussen groeide het gezin van Adam en Eva snel. In die dagen leefden mensen veel langer dan tegenwoordig.

Toen haar zoon Seth geboren was, zei Eva: “God gaf mij Seth om Abels plaats in te nemen.” Seth was een goddelijke man en hij werd 912 jaar oud en had vele kinderen.

De mensen in de wereld werden steeds slechter terwijl generaties elkaar opvolgden. Uiteindelijk besloot God om de mensheid uit te roeien en alle dieren en vogels. God was verdrietig dat hij de mensen gemaakt had. Maar er was een man die echt zijn best deed te leven zoals God het wilde...

Deze man heette Noach. Noach was een afstammeling van Seth, en was oprecht en rechtvaardig. Noach wandelde met God. 


Hij leerde zijn drie zonen ook om God te gehoorzamen. Nu had God een plan om Noach op een erg vreemde en speciale manier te gebruiken!

EINDE