Bijbellezen met jonge kinderen

Bijbellezen met jonge kinderen

7 dagen

Hoe mooi is het om als gezin met jonge kinderen samen even stil te staan bij Gods Woord. Aan tafel of voor het slapen gaan. Eenvoudig Bijbel lezen is krachtig en bouwt levens en gezinnen op. Gebruik bij dit leesplan ook een gemakkelijk leesbare Bijbelvertaling.

Uitgever

We willen Bert Noteboom bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.bertnoteboom.nl

Over deze uitgever

Meer dan 1000 voltooiingen