Bijbel Voor Kinderen

Overdenking

Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUISGeschreven door Edward Duncan Hughes

Toen Jezus op aarde woonde, vertelde Hij Zijn discipelen over de hemel. Hij noemde het “Mijn Vaders Huis”, en zei dat er vele woningen zijn. De hemel is groter en mooier dan welk huis op aarde dan ook.

Jezus zei: “Ik ga een plaats voor jullie bereiden. En als Ik wegga om een plaats te bereiden, kom ik ook weer terug om jullie met Mij mee te nemen.” Jezus is naar de Hemel gegaan, nadat Hij uit de dood opstond. Terwijl zijn discipelen toekeken, werd Jezus opgenomen en een wolk nam Hem weg.

Sinds die tijd hebben christenen de belofte van Jezus onthouden dat Jezus terug zal komen om hen op te halen. Jezus zei dat Hij plotseling terug zou komen, wanneer niemand het verwacht. Maar hoe zit het met de christenen die overlijden voordat Hij terug komt? De bijbel zegt dat zij direct naar Jezus gaan. Als je niet meer in je lichaam bent, ben je bij God.

Openbaring, het laatste boek in de Bijbel, vertelt ons hoe geweldig de Hemel is. Het meest geweldige is dat, op een heel bijzondere manier, de Hemel Gods thuis is. God is overal, maar Zijn troon is in de Hemel.

Engelen en andere hemelse wezens aanbidden God in de hemel. En dat doen alle mensen die overleden zijn en naar de hemel gegaan zijn ook. Ze zingen bijzondere aanbiddingsliederen voor God. 


Dit zijn een paar woorden van een lied dat zij zingen: U BENT WAARDIG WANT U HEBT ONS VRIJGEKOCHT DOOR UW BLOED, UIT IEDERE STAM EN NATIE. En U HEBT ONS GEMAAKT TOT KONINGEN EN PRIESTERS VOOR ONZE GOD. (Openb. 5:9 en 10)

De allerlaatste bladzijden van de Bijbel omschrijven de Hemel als “Het nieuwe Jeruzalem.” Het is heel, heel erg groot, met een hoge muur er omheen. De muur is gemaakt van Jaspis, helder als kristal. 


Juwe-len en edelstenen bedekken de fundamenten van de muur, en ze schitteren met prachtige kleuren. Elke poort in de muur is gemaakte van één enkele reusachtige parel!

Die grote parelen poorten gaan nooit dicht. Laten we naar binnen gaan om rond te kijken.... Wauw! De hemel is nog mooier van binnen. De stad is gemaakt van puur goud, als helder glas. Zelfs de straat is van goud gemaakt.

De prachtige, heldere rivier met het levende water stroomt vanuit Gods troon. Aan beide kanten van de rivier is een boom van het leven, die zich eerst in de Hof van Eden bevond. Deze boom is heel speciaal. Het heeft twaalf verschillende vruchten, iedere maand een ander soort. En de bladeren aan de boom van het leven zijn voor de genezing van de natiën.

De hemel heeft geen zon of maan nodig voor licht. Gods eigen glorie vult het met een prachtig licht. Het zal daar nooit meer nacht zijn.

Zelfs de dieren in de Hemel zijn anders. Ze zijn allemaal tam en vriendelijk. Wolven en lammetjes eten samen gras. Zelfs de machtige leeuwen eten hooi als een os. De Heer zegt: “Zij zullen Mijn Heilige berg geen kwaad doen of vernietigen.”

Als wij om ons heen kijken, zien we dat er dingen missen in de Hemel. Boze woorden nooit gehoord. Niemand vecht of is egoïstisch. Niemand doet de deur op slot, want er zijn geen dieven in de Hemel. Er zijn geen leugenaars, moordenaars, waarzeggers of andere slechte mensen. Er is geen enkele vorm van zonde in de Hemel.

Er zijn geen tranen in de Hemel bij God. Soms huilen de mensen die bij God horen vanwege grote zorgen in dit leven. In de hemel zal God alle tranen drogen.

Er is ook geen dood in de Hemel. Gods mensen zullen voor altijd bij de Heer zijn. Er zijn geen zorgen meer, geen huilen, geen pijn. Geen ziekte, geen afscheid, geen begrafenissen. Iedereen in de Hemel is voor altijd gelukkig bij God.

Het beste van alles is dat de Hemel voor jongens en meisjes is (en ook voor volwassenen) die in Jezus Christus geloofd hebben als hun Redder en Hem gehoorzaamd hebben als hun Heer. 


In de Hemel is een boek dat heet het Boek van het Lam van het Leven. Het staat vol met namen van mensen. Weet je welke namen er in geschreven staan? Van alle mensen die op Jezus vertrouwen. Staat jouw naam er ook in?

De laatste woorden in de Bijbel gaan over de Hemel en zijn een prachtige uitnodiging. “En de Geest en de bruid zeggen Kom!” En wie dat hoort, moet ook zeggen: “Kom!” Wie dorst heeft, mag voor niets het levenswater komen drinken, als hij dat wil.”

EINDE