Upside Down - studies over Johannes

Overdenking

WEG


Jezus kondigt zijn vertrek aan. Langzaam dringt tot de leerlingen door dat Hij het meent – en dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Maar hoe en wat precies, dat blijft nog raadselachtig. Jezus stelt hen gerust: het komt goed! Jullie kennen God toch? Vertrouw Hem maar, en geloof Mij dat Ik en de Vader één en dezelfde zijn. En houd moed – het beste moet nog komen!


Vragen


1. Herken je de ongerustheid en twijfel van de leerlingen? Wat zegt Jezus’ antwoord jou?


2. ‘Laat ons de Vader zien … , meer verlangen we niet.’ (vs 8) Wat is jouw grote verlangen? En hoe wordt dat vervuld?