Upside Down - studies over Johannes

Overdenking

EEN


Jezus’ monoloog komt ten einde. Dan heft Hij zijn ogen omhoog en bidt. En wat voor een gebed! We krijgen een inkijkje in de diepste zielenroerselen van de Heer Jezus. Zijn grootste verlangens, zijn drijfveren, zijn zorgen. Die gaan niet over Hemzelf, nee, die gaan over zijn vrienden, over de mensen, over de hele mensheid. Hij smeekt zijn Vader alles te doen zodat de mensen Hem zullen kennen, de enige ware God. Dat is waar het allemaal om draait: Hem kennen en daardoor eeuwig leven.


Vragen


1. Bid jij weleens zoals Jezus hier bidt – intiem, eerlijk, gericht op anderen? Waarom wel/niet? 


2. Realiseer je je dat Jezus dit ook voor jou bidt? Wat doet dat met je?