Upside Down - studies over Johannes

Overdenking

IK BEN HET


De spotlight verplaatst zich van de hemel naar de aarde. In bijna slow motion wordt verslag gedaan van de laatste uren voor Jezus’ dood. En telkens klinkt de vraag: wie ben je? Ben je het echt? Jezus lijkt de schroom van zich te hebben afgeschud. Zijn tijd is gekomen, zijn doodsangst heeft Hij doorstaan. Hij staat voor wie Hij is: fier zonder arrogant te zijn, rustig zonder over zich heen te laten lopen, duidelijk zonder agressief te worden. Ik ben het!


Vragen


1. Wat leer je van Jezus’ houding in deze situatie?


2. Heb jij wel eens iemand verlaten of verraden? Wat deed dat met je?