Upside Down - studies over Johannes

Overdenking

ONVERWACHT


De grand opening van het evangelie volgens Johannes! Hij maakt gelijk duidelijk waar het hem om gaat: alles draait om Jezus Christus. Hij zet de toon door een rechtstreekse parallel met het scheppingsverhaal uit Genesis te maken: in het begin … God schiep het licht dat de duisternis verdreef. En dat licht is Jezus, zo betoogt Johannes.


Het is duidelijk: Jezus is niet zomaar iemand. Het verhaal van Jezus is het grote verhaal van God en de mensheid – niet van één persoon op één plek op één moment.


Johannes zegt: als je wilt weten wie God is, kijk dan lang en goed naar Jezus.


Vragen


1. Waar zie jij het onverwachte in dit hoofdstuk?


2. Als iemand jouw biografie zou schrijven, wat zou er dan in het eerste hoofdstuk staan?


3. Wat leer je van de manier waarop Jezus zijn (toekomstige) leerlingen benadert?
Over dit leesplan


De komende dagen lezen we telkens een hoofdstuk uit Johannes. Sommige dagen zijn 'extra': dan duiken we nog iets dieper in een hoofdstuk, gewoon omdat er veel is om over na te denken! Gods zegen gewenst de komende vier weken.