Upside Down - studies over Johannes

Overdenking

ADVOCAAT


Eindelijk spreekt Jezus voluit. Hij gaat weg, maar zorgt voor vervanging – zelfs meer dan dat, voor een verbetering, een heel nieuw tijdperk. Een pleitbezorger zal komen en de volle waarheid onthullen over zonde, gerechtigheid en oordeel. Alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan zal blijken waar te zijn. De Geest van de waarheid zal dat laten zien!


Vragen


1. Bespreek vers 8-11. Wat bedoelt Jezus hiermee? Wat valt je op in de omschrijving van de begrippen?


2. Vraag in Jezus’ naam, en je zult ontvangen. (vs 24) Wat zou jij graag ontvangen?


3. Welke ervaring heb je met de moeilijkheden die in vers 33 worden bedoeld? En hoe houd jij moed in die omstandigheden?