Upside Down - studies over Johannes

Overdenking

EXTRA – ZELFPORTRET


In een poging tot bescheidenheid gebruiken mensen soms de uitdrukking ‘ik-zei-de-gek’ als ze het over zichzelf hebben. Johannes doet in vers 23 iets dergelijks als hij het heeft over ‘de leerling van wie Jezus veel hield’. Een wat wonderlijke omschrijving die zelfs arrogant kan overkomen. Alsof Jezus meer van hem hield dan van de andere leerlingen! Maar zo bedoelt Johannes het niet. Hij is al hoogbejaard als hij zijn evangelie schrijft. En terugkijkend op de gebeurtenissen kiest hij ervoor om zichzelf maar liefst vijf keer als een geliefde vriend van Jezus Christus te omschrijven.


Het zegt veel over het zelfbeeld van Johannes. De man die ooit ‘zoon van de donder’ werd genoemd (Markus 3), die vuur uit de hemel wilde roepen toen mensen Jezus niet wilden ontvangen (Lukas 9), die zichzelf wel op een ereplaatsje naast Jezus in de hemel zag zitten (Markus 10) – die man omschrijft zich uiteindelijk als een door zijn meester geliefde leerling. Johannes is door het volgen van Jezus een ander mens geworden, met een nieuwe identiteit, geworteld in de liefde. Lees zijn andere brieven maar en je ziet het: deze man heeft begrepen wat Jezus in hoofdstuk 15:9 zegt: ik heb jullie liefgehad zoals de Vader mij heeft liefgehad. Niet ik-zei-de-gek, maar ik-zei-de-geliefde-leerling!


Vragen


1. Zoek in de volgende hoofdstukken de andere vier keer dat Johannes zich zo omschrijft. Wat valt je hierbij op?


2. Welke rol speelt liefde in dit laatste gesprek van Jezus met zijn leerlingen (hoofdstuk 13 tot en met 17)?


3. Zou het in jou opkomen jezelf te omschrijven zoals Johannes dat doet? Waarom wel of niet?