Upside Down - studies over Johannes

Overdenking

VOLG


Het lijkt haast op de valreep, dat gesprek tussen Petrus en Jezus. Misschien was er geen eerdere gelegenheid geweest om elkaar nog eens in de ogen te kijken. Jezus neemt het initiatief – er moet nog iets worden uitgepraat. Alsof Hij niet terug wil naar de hemel voordat het goed is tussen hen. Maar het is meer dan uitpraten. Jezus stelt de vraag die Hij drie jaar geleden niet stelde: volg je Mij? Drie jaar lang heeft Petrus z’n best gedaan een goede leerling te zijn. Door de goede antwoorden te geven, vooraan te staan als er iets moest gebeuren, Jezus te pleasen met z’n gedrag. Maar nu begrijpt hij waar het Jezus om te doen is …


Vragen


1. Waar is het Jezus om te doen?


2. Wat is jouw motivatie om Jezus te volgen?


3. Voel jij je geroepen? Wat is daarvan deze weken duidelijk(er) geworden? 
Epiloog


Het is met deze studies net als met het laatste vers van het Johannesevangelie: er is meer dan we ooit in 21 uurtjes kunnen behandelen. We’ve only scratched the surface … Veel van de diepere lagen, de symboliek, de achtergronden zijn nog niet aan bod geweest. Maar ik hoop dat je toch door deze studies heen Jezus en het plan van God een beetje beter hebt leren kennen. Mag Hij je leven upside down keren?


Mark de Boer (www.boerenroem.nl)