Mijn Hart, Mijn Verantwoordelijkheid

Overdenking
Een Juist Hart en de Toekomst

Jouw hart is de sleutel tot je leven en je toekomst.
In Spreuken 20:27 staat: De geest van de mens is een lamp des Heren, doorzoekende al de schuilhoeken van het hart. (NBG51)

Gods Geest spreekt tot onze geest door Zijn Woord. Onze geest is waar we Gods stem horen en hoe Zijn licht ons pad verlicht of richting geeft aan ons leven. Als we Gods stem willen horen, moeten we een juiste geest hebben; overzichtelijk en ongehinderd.

In Johannes 16:13 staat,
De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. (NBV)

Het is duidelijk dat een juist hart cruciaal is voor je toekomst en waarom de duivel er alles aan doet om het te laten ontsporen. Satan betekent tegenstander, wat betekent dat hij ons tegenwerkt. Maar 2 Corinthiërs 2:11 vertelt ons om niet onwetend van zijn plannen te zijn. Mislukking, succes, het hart van een ander, een hart dat niet wil leren or wat het dan ook is dat probeert om jouw hart te overheersen; ik wil je aanmoedigen om er verantwoordelijkheid voor te nemen, want mijn hart is mijn verantwoordelijkheid en jouw hart is jouw verantwoordelijkheid.

Als je samen met God je weg vervolgt naar de toekomst, onthoud dan om altijd je hart te bewaken en te beschermen. God heeft alleen maar goede dingen voor je, maar vergeet niet dat je ook een vijand hebt die zal proberen je hart te grijpen en je toekomst te saboteren. Weiger dat te laten gebeuren door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen hart omdat je toekomst er van af hangt.

GEBED: Vader God, dank U wel voor de herinnering dat U alleen de heerser van mijn ziel bent, de beschermer van mijn hart, en dat Uw Heilige Geest in mij woont. Leer mij wat het betekent om een juist hart en een rechtvaardige geest te behouden, en laten de woorden uit mijn mond en de overdenkingen van mijn hart uw naam altijd zegenen. Amen