Mijn Hart, Mijn Verantwoordelijkheid

Overdenking
Bewaak Je Hart

Realiseer je je dat jouw hart je eigen verantwoordelijkheid is?

Spreuken 25:28 zegt, “Iemand zonder zelfbeheersing is als een stad waarvan de muur is geslecht.”

De Bijbel vergelijkt een persoon die geen controle heeft over zijn eigen hart met een stad met muren die naar beneden zijn getuimeld. Dat maakt de stad weerloos zodat het kwetsbaar is voor elke aanval. Op dezelfde manier, als we niet 'zorgen voor' of 'het in bedwang hebben van' ons eigen hart, zijn we als een stad met scheuren in onze fundamenten en breuken in onze versterkingen, open voor elk soort aanval denkbaar.

De reden waarom je verantwoordelijkheid moet nemen voor je hart, is dat je hart een weg maakt voor je in het leven. Een van de beste adviezen dat ik ooit ontving als jong persoon in Bijbelschool was dit: 'Ontwikkel nooit een gewond hart.' Je hart is de sleutel tot je toekomst en bovenal, Spreuken 4:23 zegt dat we het moeten bewaken met "toewijding", (de Bijbel vertaalt het woord voor hart en geest door elkaar). Slechte keuzes, ontbreken van wijsheid, emotionele instabiliteit, trots, bitterheid, een 'gewonde geest' en wrok zijn dingen die ons verzwakken en ons kwetsbaar maken voor aanval.

Daniël 6:3 zegt dat Daniël een uitnemende geest had. Het was deze kwaliteit die veranderde hoe koning Nebukadnezar Daniël aanschouwde; hij werd bevoordeeld en ontving promotie als resultaat.

Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadshouders, doordat een uitnemende geest in hem was; en de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk te stellen.

Op dezelfde manier dat Daniël’s uitnemende geest veroorzaakte dat de koning anders naar hem ging kijken, kan je als je voor je eigen hart zorgt, uitstijgen boven elke moeilijke situatie die je tegenkomt en kan gunst vinden bij anderen. Echter, als je toestaat dat andere dingen je hart vast pakken, zullen ze je ervan weerhouden van wat God voor jou gepland heeft.

Het is mijn gebed dat je de immense waarde van je hart begrijpt en dat je elke dag de verantwoordelijkheid opneemt om het trouw te bewaken. Verantwoordelijkheid voor een puur, schoon hart en een juiste houding is noodzaak om te wandelen in een vruchtbare relatie met Christus.

GEBED: Here God, help mij mijn hart en mijn geest zuiver te houden voor U. Breng alles naar boven dat ervoor zorgt dat ‘verwond’ leef en help mij om een juist hart te hebben.