Mijn Hart, Mijn Verantwoordelijkheid

Overdenking
Mijn Hart en Samenwerking

Ik geloof in goddelijke relaties. Ik geloof dat God mensen met elkaar verbindt voor zijn Koninkrijk. Wist je dat je er mensen zijn met wie jij geroepen bent het leven te delen en wiens bestemmingen verbonden zijn met die van jou?

Ga jij naar jouw kerk omdat je de voorganger, de aanbidding of het kinderprogramma leuk vindt? De beste reden om naar de kerk te gaan is omdat je gelooft dat God je heeft verbonden als deelgenoot ervan. Lidmaatschap gaat niet over het ondertekenen van een formulier maar over het hebben van een hart dat de kracht van samenwerking en gelijke bijdrage begrijpt.

Samenwerking zorgt ervoor dat iedereen er beter uitziet dan hij of zij is – “samen zijn we beter”. Een van de belangrijkste relaties in het leven is die met je echtgeno(o)t(e), en daarom is de beslissing met wie je trouwt ook zo belangrijk. Onderschat nooit de betekenis en de kracht van de mensen die God in je leven plaatst.

Handelingen 13:2 maakt duidelijk dat God Barnabas en Paul specifiek apart heeft gezet om samen te werken.

Op een dag, toen ze (de apostelen) aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: “Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.”

Na verloop van tijd kregen Barnabas en Saul een meningsverschil en uiteindelijk scheidden hun wegen, ondanks dat God hen in samenwerking had verbonden. We hebben geen idee wat er daarna met Barnabas gebeurd is omdat hij niet meer wordt genoemd in de Bijbel. Misschien onderschatte hij de kracht van samenwerking.

Negatieve houdingen zoals trots en wrok beïnvloeden de manier waarop we naar relaties in ons leven kijken. Ik heb mensen gezien die begonnen te denken iedereen leeft op basis van hun talenten, denkend dat alles om hen draait. Helaas kwamen ze er op een ongemakkelijke manier achter dat het niet zo om hen draaide als ze zelf wel niet dachten.

Tijdens de vele jaren in Hillsong Church is mijn samenwerking met de opeenvolgende aanbiddingsleiders essentieel geweest in de voortdurende groei, invloed en impact van deze ministry. Ik weet dat ik beter af ben dankzij hen; het zou een grote fout zijn om te denken dat ik op de een of andere manier dit werk heb kunnen doen en kan blijven doen zonder hen, omdat God ons voor een specifieke tijd verbonden heeft voor zijn Koninkrijk.

In 2 Corinthiërs 6:14 staat: ‘Verbind u niet met mensen die niet van de Here houden.’ Wat betekent dat? Het is waar dat we ons niet moeten verbinden met ongelovigen. Maar het is nog erger om verbonden te zijn met een ongelovige gelovige; de Christen die zegt: ‘Ja, ik geloof!’, maar zodra het daadwerkelijk aankomt op het vertrouwen op God en Hem op de eerste plaats zetten, blijven ze achter.

Wie zijn deze mensen voor jou? Als het gaat om de relaties in jouw leven, ben je gelijk verbonden? Een juist hart, gericht op relaties, betekent dat we dit samen doen. Als je de kracht begrijpt van door God geregistreerde samenwerking, zul je Zijn zegen en Zijn Koninkrijk in jouw leven tot uitwerking zien komen.

GEBED: Here God, ik bid voor een groei in goddelijke relaties. Breng de juiste mensen op de juiste tijd in mijn leven om vriendschappen en verbondenheid op te bouwen. Help me bij het onderscheiden van relaties. En laat mijn leven en mijn relaties een zegen zijn voor uw Koninkrijk.