Mijn Hart, Mijn Verantwoordelijkheid

Overdenking
Een Juist Hart en Tegenwerking

Realiseer je je dat je hart beschadigd en aangetast kan worden? Als je de negativiteit of misstappen van iemand toelaat in je hart zal dat je leven tegenwerken. Wat God voor jou heeft is veel te waardevol om toe te staan dat je hart beheerst en bestolen wordt door iemand anders z’n nederlaag, cynisme of pessimisme. David zei het duidelijk in Psalm 101:3,

Ik haat het doen der afvalligen, het kleeft mij niet aan.
Ik kan dit niet vaak genoeg benadrukken: als je je eigen hart niet bewaakt, dan zullen ongezonde ‘dingen’ aan je hechten en blijven kleven. David was vastbesloten dat hij dit niet bij hem zou laten gebeuren. Hij gaat verder in vers 4 en zegt.

Een pervers hart wijke verre van mij.
Pervers betekent gedraaid. Iets wordt gedraaid; iets wordt veranderd. Heb je ooit een gesprek gehad met mensen waarbij het na afloop nog aan je ‘kleeft’; je voelt je gewoon niet goed? Als je jezelf blootstelt aan een verkeerd hart, zal je door een andere lens gaan kijken – je perspectief wordt verdraaid. Je begint te denken, “Oh, misschien klopt dat wel, dat is me nooit eerder opgevallen.’ Ineens blijft het aan je hart kleven en de duivel zal het gebruiken om je te verstrikken en te bestelen.

Soms moet je harde beslissingen maken uit liefde. In 2 Tessalonicenzen 3 is de apostel Paulus erg duidelijk toen hij zei om niet met roddelaars en bemoeials om te gaan. Vermijd hen omdat je voor je eigen hart moet zorgen.

Ik kan me nog steeds herinneren hoe ik jaren geleden realiseerde dat ik weg moest lopen van een lange vriendschap. Ik had deze vriend al een tijd lang niet gezien en toen we tijdens een lunch bijpraten, was deze vriend erg negatief. Hij ondermijnde alles wat van waarde was voor mij en de mensen om mij heen. Hij was zo kritisch; zijn hart was gewoon niet goed. Toen we gedag zeiden wist ik in mijn hart dat ik nooit meer contact met hem zou opnemen. Waarom? Omdat ik jong was en omdat God’s plannen voor mijn leven veel te belangrijk waren om toe te staan dat zijn hart de mijne zou tegenwerken en een deel van mij zou worden.

Houd een juist hart als het aankomt op de problemen en negativiteit van andere mensen. We willen onze levens leven als een zegen voor mensen, hen helpen en een hand uitreiken – maar dat is niet hetzelfde als toestaan dat iemands hart die van jou vast grijpt.

GEBED: Vader God, geef mij wijsheid om met de kwesties in het leven om te gaan. Breng verkeerde gedachtes en perspectieven naar boven die nog aan mij kleven en mijn zicht vertroebelen. Leer mij om te leven met een positief vooruitzicht zodat ik iedereen die ik ontmoet kan bemoedigen, dat mensen Christus in mij zien.