Mijn Hart, Mijn Verantwoordelijkheid

Overdenking
Een Juist Hart en Tegenstand

Net als falen is tegenstand onderdeel van het leven. Soms kan dit direct van mensen komen of het kan spiritueel van aard zijn – alsof alle krachten uit de hel op jou zijn losgelaten. Efeziërs 6:12 herinnert ons eraan wie er tegen ons is:

Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: De duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tiranniseren, een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.

In andere woorden: probeer niet de dingen van ‘hier beneden’ te bevechten als het probleem zich eigenlijk ‘daarboven’ bevindt in de hemelse gewesten.

Helaas komt tegenwerking soms via mensen waarvan je dat het minst zou verwachten. Het gaat dan niet om iemand die aan de rand van je leven staat, maar het kan je eigen broer of zus of een vriend zijn die zich bedreigd voelt door hetgeen God in jouw leven aan het doen is. Wanneer je tegenwerking ervaart, weiger dan om door iemand beheerst te worden in een negatief opzicht.

Wanneer ik tijdens het preken merk dat ik alleen nog maar kan denken aan ‘die man’ en wat hij gezegd en gedaan heeft en hoe oneerlijk het is en ik begin te preken ‘tegen hen’, is die persoon veel te belangrijk in mijn wereld.

Wie beheerst jouw hart en vergt veel te veel van jouw aandacht in negatief opzicht? Geen enkele volwassen Christen die zich bekwaamd heeft in Gods Woord heeft enig excuus om beledigd door het leven te gaan.

Jezus heeft ons verteld dat aanvallen zouden komen. In Johannes 16:33 zegt Jezus, “In deze wereld zul je beproevingen tegenkomen”, maar Hij heeft ook gezegd, “Ik heb de wereld overwonnen.” Dus als Jezus ons het hart van een overwinnaar gegeven heeft, hebben wij geen echt excuus om in belediging te leven of als het slachtoffer van iemand anders zijn tegenstand of pijn; we zijn immers opgedragen om ons eigen hart op een juiste manier te beheersen.

GEBED: Jezus, leer mij te leven zonder aanstoot. Geef me een hart van overwinning dat vol vertrouwen is in U en in Uw mogelijkheden om het duister te overwinnen met licht.