Mijn Hart, Mijn Verantwoordelijkheid

Overdenking
Een Juist Hart en Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid is niet zo’n populair woord tegenwoordig. Maar in 1 Samuel 15:22, zegt de Bijbel zegt dat gehoorzaamheid beter is dan offers. In andere woorden, we kunnen opofferend leven door tienden te geven, aan armen te geven enzovoorts – maar de grote vraag is, mag iemand jou vertellen wat je moet doen? Sta je open om te leren?

Veel mensen houden er niet van als ze verteld worden wat te doen. Er zijn bepaalde houdingen en harten die je gewoonweg niets kunt leren. Je kan een arrogant hart niet onderwijzen. Je kunt een ‘alwetend’ hart niet onderwijzen. Je kunt een verdedigend hart niet onderwijzen. Je kunt een trots hart niet onderwijzen….maar een nederig hart zal altijd leren.

Wat gehoorzaamheid betreft is de staat van ons hart essentieel. Hoe makkelijk kan jou wat verteld worden? Jammer genoeg is het soms zo dat hoe ouder je wordt of hoe verder je gaat in het leven, hoe groter je succes of in het algemeen, mensen meer en meer resistent worden om raad te ontvangen.

Ik heb een vriend met wie ik vaak samenkom voor ontbijt elke keer als we allebei in de stad zijn. We hebben beide extreem drukke levens en hebben erg verschillende werelden, maar we hebben een soort connectie waarin we open en eerlijk met elkaar kunnen praten over onze levens. Ik hecht grote waarde aan deze vriendschap; over de jaren het heeft me geholpen door veel moeilijke seizoenen.

Wie heb jij toegestaan om in je leven te spreken? Het gaat er niet om dat je maar naar elke mening luistert – dat zal je alleen maar verwarren. Het gaat erom dat je vertrouwde mensen toestaat om eerlijk tegen je te spreken.

Mark 10 verteld over de rijke jongeman die opofferend leefde volgens de geboden. Maar toen Jezus hem vertelde wat hij moest doen, vond hij dat niet fijn.

Vers 21 zegt:
Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem…
Denk daar eens een moment over na. Wie sta jij toe om zoveel van je te houden, je in de ogen te kijken en je niet te vertellen wat je wilt horen, maar wat je moet horen? Helaas wilde deze jongeman niet ontvangen wat Jezus hem vertelde en hij ‘ging terneergeslagen weg’. We horen nooit meer wat over hem. Een juist hart is nederig genoeg om te worden onderwezen.

Vergelijk hem met Mozes, een leider van miljoenen en gewend aan gezag. Exodus 18 beschrijft hoe zijn schoonvader Jetro hem correctie en instructie geeft. In vers 17 zegt Jetro, “Het is niet verstandig wat je doet”. In vers 24 staat dat “Mozes luisterde naar zijn schoonvader en deed wat deze hem had aangeraden”. Mozes had een hart dat wilde leren.

Sta jij open om te leren? Vat je dingen op en pas je ze aan jezelf aan in plaats van de kracht van gehoorzaamheid te leren? Als je niet openstaat om te leren zal dat je toekomst saboteren. Wij hebben allemaal mensen nodig die ons soms redden van onszelf!

GEBED: Here God, mag ik een hart hebben dat openstaat om te leren. Breng de juiste mensen in mijn leven die met goddelijke wijsheid en onderscheiding tot me kunnen spreken, en geef mij een hart om te horen en te ontvangen.