Mijn Hart, Mijn Verantwoordelijkheid

Overdenking
Een Juist Hart

In Psalm 51: 10-12 bidt David voor een juist hart.

Wilt U mij weer blijdschap en echte vreugde geven? Mijn lichaam en mijn ziel zijn terneergeslagen, maar U kunt mij weer oprichten en U laten prijzen. Keer Uw gezicht af van mijn zonden en vernietig al mijn misstappen. Geeft U mij een nieuw, schoon hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt.

Andere vertalingen hebben het over een vast hart en een vrijgevend hart. Wist je dat God een vrijgevend hart heeft? Als wij herboren worden, zal Gods Hart in ons vernieuwde hart wonen. Als wij blijven wandelen met en groeien in God, zal ons hart meer en meer vrij, standvastig en consequent zijn – zoals het Zijne.

Daniël had een uitstekend hart en David bad voor een juist hart…

Hoe zit het met jou? Wat beheerst jouw hart?

Is het vrij of zit het vol met ergernissen of pijn uit het verleden? Het is heel makkelijk om de dingen die jouw hart in de val lokken te rechtvaardigen. Vanuit onze menselijke aard zijn wij geneigd om middelmatigheid te rechtvaardigheden door wat er gaande is in ons hart.

In 1989 bezocht ik voor het eerst Amerika. Daar heb ik een zeer succesvolle en vooraanstaand predikant ontmoet genaamd Casey Treat, en ik kreeg onverwachts de mogelijkheid om een paar dagen met hem op te trekken en zijn gemeente te observeren. Niemand wist toen echt wie ik was, een jonge predikant uit een kleine kerk in de buitenwijk van Australië, dus dit was een prachtige gelegenheid voor mij. Toen ik weer terug was in Australië, kreeg ik een brief (vóór het e-mail tijdperk!) van Casey die mij uitnodigde om te spreken voor een heel spraakmakende conferentie die zijn kerk organiseerde. Ik keek even snel naar de lijst van sprekers en ik kreeg knikkende knieën. Waarom zou Casey mij vragen om te spreken op zijn conferentie? Hij heeft mij nog nooit horen spreken en ik was toen nog niet bekend! Toen ik daar ging spreken, voelde ik me helemaal niet op mijn gemak. Achteraf vroeg ik aan Casey, “Waarom liet je mij komen om te spreken – je hebt mij nog nooit eerder horen preken?” Hij zei, “Ik hield van jouw hart.”

Dat ben ik nooit vergeten.
1 Corinthiërs 14:32 zegt, “En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen.” In andere woorden, de profeet beheerst the profetie in plaats van andersom.

Als iemand een vervuild hart heeft, komt het tot uiting in hun gave, wat hun gave ook is. Er mag dan niets mis zijn met wat die persoon zegt, als het niet uit een vrij, gul of gezond hart komt, besmet dat op de een of andere manier de boodschap. Als je hart niet juist is, komt dat tot uiting in wat je doet, omdat ons hart als het ware ‘lekt’.

Wat God wil doen in jouw leven is veel te belangrijk om toe te staan dat het gesaboteerd of beheerst wordt door een gebroken hart. Maar een juist hart zal deuren van mogelijkheden voor je openen.

GEBED: Here God, dank U dat mijn toekomst veilig is in U. Geef mij een schoon hart en vernieuw een juiste geest in mij zodat ik mag wandelen in mijn glorieuze toekomst en alle goede plannen die U heeft voor mijn leven.