វ៉ីរុស កូរ៉ូណា៖ សូមកុំភ័យខ្លាច!

វ៉ីរុស កូរ៉ូណា៖ សូមកុំភ័យខ្លាច!

៧ ថ្ងៃ

នៅចំពោះមុខនៃសេចក្ដីភ័យខ្លាច និងភាពមិននឹងននៃសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងករណីប្រឈមនៃការលុកលុយរបស់វ៉ីរុសកូរ៉ូណា ក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទ តើយើងត្រូវឆ្លើយតបចំពោះស្ថានការណ៍វឹកវរនេះ ដោយរបៀបណាទៅ? ខ្ញុំអធិស្ឋាន ដោយយោងតាមអត្ថបទព្រះគម្ពីរ មាននៅក្នុងគម្រោងអាននេះ ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ នឹងជួយដល់អ្នក ឱ្យអ្នកអាចយកឈ្នះ លើសេចក្ដីភ័យខ្លាច និងភាពស្លន់ស្លោ ហើយព្រះបន្ទូលនឹងបានជាកម្លាំងចិត្ដ បំពេញដល់អ្នកនូវសេចក្ដីក្លាហានលើសពីធម្មជាតិ និងសេចក្ដីសង្ឃឹម នោះវិញ! ដ្បិតព្រះជាម្ចាស់ ទ្រង់មិនបានប្រទានដល់យើង នូវវិញ្ញាណនៃសេចក្ដីភ័យខ្លាចទេ ប៉ុន្តែ ជាវិញ្ញាណនៃអំណាច និងពេញដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ ហើយចិត្ដដែលមានសុខសន្តិភាព!

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

សូម​ថ្លែង​អំណរ​គុណ​ដល់ Jesus.net ដែល​បាន​ផ្ដល់​នូវ​គម្រោង​អាន​នេះ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ចូល​ទៅ​កាន់ http://bit.ly/miracles-do-not-fear

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 10000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​