Mateo 1:23

Mateo 1:23 CSODBL

Jan² tsá¹máɨ¹³, tsá² tiá² hin² má²ca³cáuh³², can³ jon², hi³ jáun² nɨ́¹ má¹ca³lɨ³zian² dáɨn² hí³, lɨ³ jmáɨ² Emanuel, (hi³ hnió³ juáh³ “Dió³² zenh² quiúnh¹ jnoh¹”).
CSODBL: New Testament in Chinantec, Sochiapam
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងMateo 1:23