San Mateo 2:6

San Mateo 2:6 ZSRNT

Cutu nacr cuidiꞌ lahuëꞌ Dios yödz Belén luyú Judá, Ca yödz gap nacuáꞌ nup taꞌná bëꞌ luyú ni, Le grujëꞌ yödz Belén bönniꞌ gaquëꞌ blau, Bönniꞌ naꞌ gun chiꞌë bunách Israel quiaꞌ.
ZSRNT: Didzaʼ cub rucáʼn tsahuiʼ
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងSan Mateo 2:6