San Mateo 2:10

San Mateo 2:10 ZSRNT

Catiꞌ gulaléꞌinëꞌ bölj naꞌ, guludzíjtsquinëꞌ.
ZSRNT: Didzaʼ cub rucáʼn tsahuiʼ
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងSan Mateo 2:10