San Mateo 1:24

San Mateo 1:24 ZSRNT

Catiꞌ bubanëꞌ José lu yël bëchcál, benëꞌ ca naꞌ gudxëꞌ lëꞌ gbaz laꞌy queëꞌ Xanruꞌ, atiꞌ gzxiꞌë‑biꞌ María naꞌ, gucbiꞌ ngul queëꞌ.
ZSRNT: Didzaʼ cub rucáʼn tsahuiʼ
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងSan Mateo 1:24