MATEO 1:13

MATEO 1:13 TZOZNT

Iꞌayan screm ti Zorobabele, Abiud sbi. Iꞌayan screm ti Abiude, Eliaquim sbi. Iꞌayan screm ti Eliaquime, Azor sbi.
TZOZNT: Sc'op riox: ja' li' yaloj ti chac' jcuxlejaltic ta sbatel osli ti cajvaltic Jesucristoe
ចែក​រំលែក