Génesis 1
GNWPB
1
1Iyɨpɨ wiwe Tumpa uyapo ara jare ɨwɨ. 2Jare ɨwɨ mbaetɨ jenda jenda pe kawi iko jare ipo mbae iko. Ɨ opa oñowa ɨwɨ jare opaete pɨ̈tumimbiete. Jare Tumpa iEspíritu omɨ jokua ɨ iáramo rupi.
3Jayawe Tumpa jei: “¡Tuiko tembipe!” jei. Jare iko tembipe. 4Jare Tumpa uecha tembipe ikawiete ko. Jare umbɨsɨrɨ tembipe pɨ̈tumimbi wi. 5Jare Tumpa umbɨjee jokua tembipe, “ara,” jare pɨ̈tumimbi, “pɨ̈tu.” Jare uasa yawe pɨ̈tu jare ara, pëti ara ma.
6Joko wi Tumpa jei: “Tuiko pëti ipo mbae wae ɨ ipäu rupi umbɨsɨrɨ waerä ɨ,” jei. 7Jare Tumpa uyapo jokua ipo mbae wae jare umbɨsɨrɨ ɨ mbɨte ɨwate kotɨ jare mbɨte ɨwɨ kotɨ. Jare ɨ ipäu rupi upɨta ipo mbae. 8Jare Tumpa umbɨjee jokua ipo mbae “ara” – jae ko jokua ara ɨwate pewa. Jare uasa yawe pɨ̈tu jare ara, mokui ara ma.
9Joko wi Tumpa jei: “Tuyembatɨ ɨ ara íɨwɨ rupi oï wae pëti wae peño, jare tuyekuaa ɨwɨ utini wae,” jei. Jayawe jukuärái iko. 10Jare Tumpa umbɨjee jokua utini wae, “ɨwɨ,” jare ɨ yatɨ wae, “mar reta.” Jare Tumpa uecha jokua reta ikawiete ko.
11Jare Tumpa jei: “Ɨwɨ wi tijeñɨ kapii, jare ñana jowɨ umee ía wae, jare ɨwɨra reta umee ía wae,” jei. “Jare opaete pëti pëti tuñemoña reta ambɨe ye ye temitɨ rupii,” jei. Jayawe jukuärái iko. 12Jare ɨwɨ wi jeñɨ kapii jare ñana jowɨ wae, opaete uñemoña reta ambɨe ye ye temitɨ rupii. Jare jeñɨ wi ɨwɨra reta umee ía jäɨ rewe wae, ambɨe ye ye temitɨ rupii. Jare Tumpa uecha jokua reta ikawiete ko. 13Jare uasa yawe pɨ̈tu jare ara, mbapɨ ara ma.
14Joko wi Tumpa jei: “Tuiko tembipe reta ara re umbɨsɨrɨ waerä ara pɨ̈tu wi, jare umɨanga jare uyepapa waerä ara reta, yasɨ reta, jare año reta wi. 15Jokua tembipe reta tumbɨembipe ara ɨwate wi ɨwɨ kotɨ,” jei. Jayawe jukuärái iko. 16Tumpa uyapo mokui tembipe tuicha wae – pëti tuichaete wae umbɨembipe waerä opa ara rupi, jare pëti michi nunga wae umbɨembipe waerä pɨ̈tu rupi. Jae uyapo wi yasɨtata reta. 17-18Tumpa oñono opaete kua jembiapo reta ara re umbɨembipe waerä ɨwɨ re, jare pëti umbɨembipe waerä ara rupi jare ïru wae umbɨembipe waerä pɨ̈tu rupi, jare umbɨsɨrɨ waerä pɨ̈tumimbi tembipe wi. Jare Tumpa uecha jokua reta ikawiete ko. 19Jare uasa yawe pɨ̈tu jare ara, irundɨ ara ma.
20Joko wi Tumpa jei: “Tuñemoña jeta mbaembae jekowe wae ɨ reta rupi, jare tuiko wɨra reta uwewe ɨwate rupi wae,” jei.
21Jare Tumpa uyapo opaete tekowe onoi wae reta ɨ rupiwa – tuicha wae reta jare michi wae reta wi. Uyapo wi opa yea wɨra reta. Jare uyapo uñemoña reta waerä jae jee rupii. Jare Tumpa uecha ikawiete ko.
22Jare Tumpa uyapo ikawi wae chupe reta iñee rupi jei rewe kuärái: “Piñemoña jare pemɨtɨnee mar reta, ɨpa reta, jare ɨ wasu reta rupi. Jare wɨra reta piñemoña jeta ɨwɨ iáramo rupi.” Jukuärái jei. 23Jare uasa yawe pɨ̈tu jare ara, pandepo ara ma.
24Joko wi Tumpa jei: “Tuñemoña ɨwɨ pe mbaemɨmba reta pëti pëti jae jee rupii – jae ko mbaemɨmba reta tëta rupiwa, jare ñana rupiwa, jare opaete ɨwɨ rupi uyewichɨ wae reta,”#1.24 “Ɨwɨ rupi uyewichɨ wae reta” karái ñee pe jei chupe reta “reptile.” Jae ko mboi reta, teyu reta, ɨwɨya reta, kururu reta, jare ïru jokua nunga reta. jei. Jayawe jukuärái iko. 25Tumpa uyapo opaete mbaemɨmba reta – jae ko ñana rupiwa reta, jare tëta rupiwa reta, jare ɨwɨ rupi uyewichɨ wae reta – pëti pëti ambɨe ye ye uñemoña jae jee rupii. Jare Tumpa uecha jokua reta ikawiete ko.
26Joko wi Tumpa jei: “Yayapo kuimbae yande echa rami. Jae tonoi mbaepuere pira reta re, jare wɨra reta re, jare opaete mbaemɨmba reta re, jare opaete ɨwɨ rupi uyewichɨ wae reta re,” jei. 27Jayawe Tumpa uyapo kuimbae jae echa rami. Kuimbae jare kuña wi uyapo.
28Jare Tumpa uyapo ikawi wae chupe reta iñee rupi jei rewe: “Piñemoña jeta jare pemɨtɨnee ɨwɨ, jare piporu opaete ɨwɨ. Jare penoi mbaepuere pira reta re, jare wɨra reta re, jare opaete mbaemɨmba reta re,” jei.
29Jare Tumpa jei wi chupe reta: “Mase, opaete temitɨ reta ime jäɨ wae jare opaete ɨwɨra reta umee ía jäɨ wae amee pewe perembiurä. 30Jare opaete mbaemɨmba reta jare wɨra reta jare opaete ɨwɨ rupi uyewichɨ wae reta pe, amee chupe reta ñanarokɨ jembiurä,” jei Tumpa chupe reta.
31Jare Tumpa uecha opaete jembiapo reta ikawiete ko. Jare uasa yawe pɨ̈tu jare ara, owa ara ma.

© 2017, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved.

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពី Biblia