Élj a Szentlélek vezetése alatt: Elmélkedések John Piper vezetésével

Áhítat

A Szentlélek feltámasztja a testünket

Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. (Róma 8:11)


Isten komolyan törődik a testeddel. Ha nem így lenne, hagyná a sírban megrothadni és azt mondaná, de jó, hogy végre megszabadultunk tőle. De Isten soha nem mond ilyet. Nem, Isten az Ő dicsőségére teremtett testet számodra.


Emiatt pedig fel fog téged támasztani, életet fog adni halandó testednek az Ő Szentlelke által, bármilyen roncsolt, deformált, aszott, betegség által elnyűtt legyen is, Ő olyan erőssé, egészségessé, gyönyörűvé fogja tenni, hogy amikor meglátlak, azt mondom majd: „Olyan vagy, mint a hatalmas tiszta kék ég egy ragyogó nyári napon. Olyan vagy, akár millió csillag fénye a világűr sötétségével szemben. Úgy ragyogsz, mint a nap! Igen, látom benned Jézus Krisztus dicsőségének fényét – Jézus Krisztusét, Aki téged megalkotott, megváltott, feltámasztott, és megdicsőített az Ő dicsőségével az örökkön örökké tartó életre.”


Honnan meríthetne erőt valaki eltökélten kitartani a szeretetben, ha alig kap földi jutalmat érte? Honnan szerez egy feleség vagy férj elegendő érzelmi erőt ahhoz, hogy továbbra is csak adjon és adjon, ha nincs viszonzás. Honnan lenne ereje hetven évnyi magányban való megelégedéshez egy házasságra vágyó férfinak vagy nőnek? Honnan kapott Jézus erőt ahhoz, hogy elszenvedje a kereszthalált és megvesse annak szégyenét? (Zsidók 12:2)


Azért az örömért, amely a feltámadáskor vár ránk, mindent el tudunk szenvedni Krisztusért. Jézus nem ígérte azt, hogy az iránta való engedelmességért emberi jutalmat kapunk még a földi életben. Örömünk a Rómabelieknek írt levél nyolcadik fejezetének tizenegyes igeversében leírt rendíthetetlen reménységből fakad, nem pedig az életünk folyton változó körülményeiből. „Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.”


Ha valóban hiszed, hogy Isten érted van és nem ellened, hogy a benned lakó Szentlelke által életre kelti halandó testedet, hogy bármilyen javadról is mondasz le ebben az életben, egy napon százszorosan kapod vissza azt az igazak feltámadásakor, és hogy Atyád királyságában ragyogni fogsz mint a nap, akkor a mai napon is kifogyhatatlan erő forrásának birtokában vagy, melyből meríteni tudsz annak érdekében, hogy továbbra is azt tedd, amire Isten hívott, akár értékelik ezt mások, akár nem. (Márk 10:28-30)


Az alábbi hivatkozáson részletesebben olvashatsz a témáról, angol nyelven: http://www.desiringgod.org/messages/the-spirit-will-give-life-to-your-mortal-bodies