Élj a Szentlélek vezetése alatt: Elmélkedések John Piper vezetésével

Áhítat

A Szentlélek biztonságot ad

Őbenne pedig titeket is (...) eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. (Efezus 1:13-14)


Isten szíve vágya, hogy az övéi biztonságban érezzék magukat az Ő szeretetében és hatalmában. Az életben minden más ingatag: az egészségünk, a családunk, a munkánk, a tanulmányaink, a környezetünk, sőt, az egész világ. Ezen területek bármelyikén úgy érezheted, mintha egy párkányon álldogálnál negyven emelet magasságban, kiszámíthatatlan szélerősségben. Érzed, amint elveszíted az egyensúlyodat és zuhansz, s miközben lefelé tartasz, minden egyes tégla, amelybe kapaszkodnál, kiesik a vakolatból.


Mivel Isten mindent az Ő dicsőségének magasztalására tesz, és mivel az Ő Szavába vetett hitünk még magasabbra emeli ezt a dicsőséget, Isten határozott lépéseket tesz dicsőségének örök megerősítésére: eljegyez bennünket, hívőket a Szentlélek pecsétjével, ezzel garantálva azt, hogy az Ő dicsőségének magasztalásával lépünk majd örökségünkbe.


Isten egy olyan erős, szenvedélyes elkötelezettséggel akarja megtartani magának saját népét, akik örökké élnek majd az Ő dicsőségének magasztalására, hogy nem fogja engedni örök sorsunkat velünk született hajlandóságunk vagy tetteink erejétől függeni. Megbízza Szentlelkét azzal, hogy életünkbe lépve örökre biztonságba helyezzen bennünket.


Isten a hitünket lezáró és megtartó pecsétként küldi a Szentlelket: hitelesítő pecsétként, mely tanúsítja a fiúságunkat – azaz a tényt, hogy az Atya Isten gyermekeivé fogadott bennünket –, és biztonsági pecsétként, mely kívül tartja a romboló erőket. A lényeg az, hogy Isten azt akarja, gyermekei biztonságban és biztos helyen érezzék magukat az Ő szeretetében és hatalmában.


Az Efezusiakhoz írt levél első fejezetének tizennegyedik igeversében Isten azt mondja, hogy „A legnagyobb vágyam, hogy azok, akik hisznek bennem, biztonságban érezhessék magukat a szeretetemben. Még a világ teremtése előtt kiválasztottalak titeket. Arra rendeltelek, hogy örökké gyermekeim legyetek. Megváltottalak Fiam vére által, és Szentlelkemet helyeztem belétek pecsétként és garanciaként. Ezért tiétek lesz az örökség, és áldani fogjátok kegyelmem dicsőségét örökkön örökké.


Azért mondom ezeket nektek az efezusi levél első fejezetében, mert azt akarom, hogy biztonságban érezzétek magatokat szeretetemben és hatalmam alatt. Nem ígérek könnyű életet. Valójában sok nyomorúságon át fogtok bemenni az Isten országába (Cselekedetek 14:22). Újra elmondom nektek: én választottalak ki titeket. Elrendeltem, hogy gyermekeim legyetek; megváltottalak benneteket és megpecsételtelek Szentlelkemmel. Az örökségetek biztosítva van, mert szenvedélyesen elköteleztem magamat arra, hogy felmagasztaljam kegyelmem dicsőségét a ti megváltásotokban.”


Az alábbi hivatkozáson részletesebben olvashatsz a témáról, angol nyelven: http://www.desiringgod.org/messages/sealed-by-the-spirit-to-the-day-of-redemption