Élj a Szentlélek vezetése alatt: Elmélkedések John Piper vezetésével

Áhítat

A Szentlélekben gyönyörködik Isten

A Szentlélek az isteni háromság egyik tagja, tehát maga is Isten. Az a személy, aki bennünk lakozik, vezet és megtisztít minket, semmivel sem kevesebb, mint Isten – Ő a Szentlélek. Ennek egyszerű bizonyítéka az, hogy a Biblia gyakran nevezi Őt „Isten Lelkének”. A Lélek Istenből való, de nem azért, mert Isten teremtette Őt, hanem azért, mert Ő is Isten természetével bír, és öröktől fogva Istenből áramlik ki. (1Korinthus 2:10-12)


Mivel az Isten Fia örökkévaló, úgy mint az Atya – s ezt János nagyszerűen bemutatja evangéliuma első fejezetének első három igeversében –, a Szentlélek is egyaránt örökkévaló velük, hiszen a Rómabelieknek írt levél nyolcadik fejezete szerint Krisztus Lelke egy és ugyanaz Isten Lelkével. Ha ez nem így lenne, az azt jelentené, hogy volt idő, amikor sem a Fiúnak, sem pedig az Atyának nem volt Lelke, holott a Szentlélek jelenléte elengedhetetlen az Atya és a Fiú közötti kapcsolatban. A Szentlélek „az Atya és a Fiú örök kölcsönös örömének és szeretetének következménye, összetartója és közvetítője.” (Handley C.G. Moule „Person and Work of the Holy Spirit”, azaz „A Szentlélek személye és munkája” c. könyve, 28. o.).


Amilyen régóta szereti az Atya a Fiút az örökkévalóságban, olyan régóta létezik közöttük a szeretet és öröm végtelen Szentlelke, aki maga is isteni Személy. Így hát, amikor János evangéliuma tizenhetedik fejezetének huszonhatodik igeversében Jézus az egyházért imádkozik, nem kevesebbet kér az Atyától, mint a Szentlelket, amikor azt mondja: „És megismertettem ő velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük."


Az elkövetkezendő hét elmélkedésben felfedezhető igazságok közül a leglenyűgözőbb annak igazsága, hogy amikor a Szentlélek belép az életünkbe, nem csupán a Fiú Lelkeként érkezik, s nem is csak az Atya Lelkeként jön, hanem az Atya és a Fiú közötti végtelen szeretet Lelkeként, hogy szerethessük az Atyát a Fiú szeretetével, a Fiút pedig szerethessük az Atya szeretetével.


Az alábbi hivatkozáson részletesebben olvashatsz a témáról, angol nyelven: http://www.desiringgod.org/messages/the-holy-spirit-he-is-god