Élj a Szentlélek vezetése alatt: Elmélkedések John Piper vezetésével

Áhítat

A Szentlélek vezet minket

A Szentírás napról napra segít értelmezni és megérteni az élet rejtélyeit, például a bajban lévő házasságok, a szófogadatlan gyermekek, a drogfüggőség, a háborúskodó nemzetek, a tavasszal kiújuló falevelek, az emberi szív megelégíthetetlen vágyakozása, a haláltól való félelem, a gyermekek születésének csodája, az egymás dicséretének és rágalmazásának egyetemessége, az emberekben található mértéktelen büszkeség, valamint az önmegtagadás nagyraértékelésének kérdését.


A Biblia újra és újra igazolja isteni eredetét azzal, hogy értelmet ad az életben szerzett valóságos megtapasztalásainknak és megmutatja a békesség felé vezető utat. Ennek fényében remélem, hogy hitünknek általunk nagy becsben tartott, akár életünk árán – és nem csak halálunkban, de életünkben is! – megőrzött egyik tantétele, hitvallása az, mely szerint a Szentírás isteni szerzője a Szentlélek.


Bárcsak ezen csodálatos igazság gyakorlati megnyilvánulásairól beszélhetnénk egész nap! Isten Beszédének szerzője az örökkévaló Szentlélek, aki az Atya és a Fiú közötti szeretet és örvendezés Lelke.


  • Így hát Isten Beszédének minden sora igaz (Zsoltárok 119:142) és teljes mértékben megbízható (Zsidók 6:18).
  • Isten Szavának céljait a Szentlélek hatalmas ereje munkálja ki szívünkben (1Thesszalonika 2:13), ráadásul Isten Beszéde soha nem tér vissza üresen Ahhoz, aki küldte (Ézsaiás 55:10-11).
  • Isten Szava tiszta, akár a kemencében hétszeresen megtisztított ezüst (Zsoltárok 12:7).
  • Isten Beszéde megszentel (János 17:17).
  • Isten Beszéde életet ad (Zsoltárok 119:37, 50, 93, 107; János 6:63; Máté 4:4).
  • Isten Beszéde bölccsé tesz (Zsoltárok 19:8; 119:99-100).
  • Isten Beszéde örömet ad (Zsoltárok 19:9; 119:16, 92, 111, 143, 174) és bőséges jutalmat ígér (Zsoltárok 19:12).
  • Isten Szava megerősíti a gyengéket (Zsoltárok 119:28), megvigasztalja a kétségbeesetteket (Zsoltárok 119:76), a bizonytalankodóknak útmutatást ad (Zsoltárok 119:104-105), az elveszetteket pedig megmenti (Zsoltárok 119:154, 170; 2Timóteus 3:15).

A Szentírásban nekünk adott isteni bölcsesség kimeríthetetlen, azaz soha el nem fogy, így amennyiben az előbbi tantétel igaz, annak gyakorlati jelentősége annyira széleskörű és mélyreható, hogy életünk minden egyes részére hatással lesz.


Az alábbi hivatkozáson részletesebben olvashatsz a témáról, angol nyelven: http: //www.desiringgod.org/messages/the-holy-spirit-author-of-scripture