Élj a Szentlélek vezetése alatt: Elmélkedések John Piper vezetésével

Áhítat

A Szentlélek még a halálodban is segítségedre lesz

Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, az Isten Lelke megnyugszik rajtatok. (1Péter 4:11)


Corrie ten Boom elmeséli, hogy kislányként aggódott, vajon képes lesz-e megállni a helyét, ha egyszer a németek személyesen őt fenyegetik meg. Rendkívül gyengének érezte magát, ha arra gondolt, mi minden történhet. Ha jól emlékszem, az édesapja volt az, aki egy nagyszerű példán keresztül szemléltette számára a helyzetet. Azt mondta, „Amikor egy vonat-útra készülsz, mikor adom oda neked a jegyet, három héttel az indulás előtt, vagy csak akkor, amikor felszállsz a vonatra?” „Amikor felszállok”, válaszolta. „Hasonlóképpen, Isten is akkor fogja megadni neked azt a különleges erőt, amelyre szükséged van ahhoz, hogy szembenézz a halállal, amikor szükséged lesz rá, és nem hamarabb.”


Biztos vagyok abban, hogy Péter az előbb említett igeversben azt ígéri, Isten eljön az Ő gyermekeihez legnagyobb megpróbáltatásaik közepette, hogy olyan bátorsággal és hittel ruházza fel őket, amelyről nem is tudták, hogy rendelkezésükre áll. A Szentlélek még a halálodban is segítségedre lesz.


A hagyomány szerint Pál apostolt Néró császár lefejeztette. Pál utolsó levele valószínűleg a Timóteushoz írt második levél volt. Addigra a tárgyalása már megkezdődött. Képzeld el az öreg katonát, a Parancsnokáért szerzett harci sebeivel, amint őrizetben ül Rómában. Behívják a bíróság elé. Mindenki tudja, hogy a napjai meg vannak számlálva. Halálra van ítélve. Ezért egyik barátja sem áll ki mellette. Elmondja a védőbeszédét. Megszületik a döntés, mely szerint még egyszer meghallgatják – elérkezett a vég. Visszatér a szálláshelyére, ahol papírra veti a következő sorokat Timóteus számára „Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé! De az Úr mellém állt, és megerősített”.


Imádkozom, hogy mindig emlékezz ezekre a szavakra: A Szentlélek még a halálodban is segítségedre lesz. Melletted fog állni, amikor mindenki más elhagyott. Megtart a hitedben. Általa bepillantást nyersz a dicsőségbe. A Szentlélek segítségével a halálodban is Krisztus nevét fogod felemelni. Olyan bátorságot ad neked, amelyet el sem tudtál képzelni. A dicsőség Lelke, azaz Isten Lelke megnyugszik majd rajtad és hazavisz Magával.


További információt az alábbi weboldalon találsz, angol nyelven: http://www.desiringgod.org/messages/the-holy-spirit-will-help-you-die