Élj a Szentlélek vezetése alatt: Elmélkedések John Piper vezetésével

5/7. nap • Mai olvasmány

Áhítat

A Szentlélek örömmel tölt be

Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel. (Efezus 5:15-18)


Miért fordulnak az emberek az alkoholhoz? Egy boldogsággal töltött óráért. Mindannyian boldogok akarunk lenni, de van egy kis gond: „az idők gonoszak”, ahogy a tizenhatodik igevers mondja.


Hol keresel megoldást, amikor az idők gonoszak, amikor félsz, bizonytalan, csalódott vagy gondterhelt vagy? Pál kérlel téged is: „Ne az alkoholhoz fordulj, hanem a Szentlélekhez! Bármit is nyújt az alkohol számodra, a Szentlélek Isten sokkal többet és jobbat akar adni.


Túl sok az olyan ember, aki nem tud vidám dallamokat fütyürészni vagy dalra fakadni munka közben, mert túlságosan feszült és gondterhelt élete problémái miatt. Néhány órával később viszont, amikor már néhány italt leküldött a cimborákkal, karöltve dalolászik és nevetgél a haverokkal együtt.


Mindannyian vágyunk a gondtalan, gátlásoktól mentes és boldog életre. Napjaink egyre növekvő tragédiája, mint Pál idejében is, hogy egyre többen (még keresztények is) keresik ezt a gyermeki szabadságot az alkohol mérgező bódító hatásában. Ez a viselkedés-mód tiszteletlen Istennel szemben, Pál pedig a következőt mondja erről: Van jobb módja annak, hogy elbánj a gonosz időkkel – telj meg Szentlélekkel, és olyan mérhetetlen örömöt fogsz átélni, amely dalra fakaszt és Isten dicsőségét énekli.


Mit jelent tehát Szentlélekkel telve lenni?


A bennünket betöltő Szentlélek az öröm Lelke, azon örömé, amely az Atya Isten és a Fiú Isten egymásban talált megelégedéséből és gyönyörködéséből fakad. Így hát, a Szentlélekkel telt hívő maga is azzal az örömmel telik meg, amely a Szentháromság személyei között árad, és ugyanazzal a szeretettel szereti az Atya Istent és a Fiú Istent, amellyel Ők szeretik egymást.


Az ösvény, amelyet a Szentlélek aggodalmaink őserdejében hasít az öröm tisztásának irányába, a hit ösvénye. Pál szerint a Szentlélekkel való betöltekezés módja az, hogy bizalmunkat vetjük abba a ténybe, hogy a reménység Istene valóban uralkodik és az Ő akarata nélkül egy veréb sem hullik a földre, valamint abba az igazságba, hogy a világot érted tartja fenn és mindazokért, akik bíznak az Ő Szavában. Amennyiben te magad is hiszed ezeket, téged is be fog tölteni a Szentlélek és az Ő öröme.


Az alábbi hivatkozáson részletesebben olvashatsz a témáról, angol nyelven: http://www.desiringgod.org/messages/be-filled-with-the-spirit