لوقا

۱۲ روز

این برنامه شما را در انجیل لوقا، از اول تا آخر انجیل همراهی می کند.

ناشر

اين برنامۀ مطالعه توسط یوورژن تهیه شده است. جهت کسب اطلاعات و دستیابی به منابع بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.youversion.com دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 100000 تکمیل