YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

امروز اولین روز از ادامه ی روزهای زندگی توست

امروز اولین روز از ادامه ی روزهای زندگی توست

دوست عزیز؛ خیلی از ما تجربیات تلخی رو در زندگی هامون داشتیم .. تجربیاتی که شاید امید رو از ما گرفته.. و دیگه انگیزه ای برای ادامه دادن به زندگی نداریم.. دیگه نوری رو پیش رومون نمیبینیم.. اما امروز خدا برای من و تو پیامی داره! پس ازت دعوت میکنم در برنامه ی مطالعاتی 3 روزه "امروز اولین روز از ادامه ی روزهای زندگی توست" با ما همراه باشی!

ما می خواهیم از Jesus.net برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به: https://doustibakhoda.com/mojeze/

About The Publisher