اشعیا 43:4

اشعیا 43:4 PCB

تمام ممالک جهان را فدای تو خواهم کرد، زیرا تو برای من گرانبها و عزیز هستی و من تو را دوست دارم.

مطالعه کل فصل

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy