کولسیان 1

1
1این نامه از طرف پولس است که به ارادۀ خدا، رسول مسیحْ عیسی می‌باشد، و از طرف برادر ما تیموتائوس.
2این نامه را به قوم مقدّس خدا در شهر کولسی که برادران و خواهران وفادار در مسیح هستند، می‌نویسیم.
از خدا، پدر ما، خواستار فیض و آرامش برای شما هستیم.
سپاسگزاری و دعا
3هرگاه برای شما دعا می‌کنیم، ابتدا خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است، برای وجود شما شکر می‌کنیم، 4زیرا وصف ایمان شما به مسیح عیسی و محبتی را که به همۀ ایمانداران او نشان می‌دهید، شنیده‌ایم. 5علّت این ایمان و محبت شما این است که از همان ابتدا که پیغام راستین انجیل را شنیدید، به شادیهای آسمانی دل بستید. 6همین پیغام که به شما رسید، به سرتاسر دنیا نیز می‌رسد، و در همه جا با دگرگون ساختن زندگی مردمان، ثمر می‌آوَرَد، همان‌طور که زندگی شما را دگرگون ساخت، از همان روزی که آن را شنیدید و حقیقت را دربارۀ فیض خدا درک کردید.
7خدمتگزار امین عیسی مسیح، یعنی اِپافراس که پیغام انجیل را به شما رساند و اکنون از طرف شما با ما همکار و همخدمت است، 8ما را آگاه ساخت که روح‌القدس چه محبت عمیقی در دل شما نسبت به دیگران قرار داده است.
9بنابراین، از آن روز که این خبر را شنیدیم، دائماً دعا می‌کنیم و از خدا می‌طلبیم که به شما یاری کند تا خواست و ارادهٔ او را دریابید، و به شما حکمت عطا فرماید تا امور روحانی را درک کنید؛ 10تا به این ترتیب، رفتاری شایستۀ خداوند و زندگی خداپسندانه‌ای داشته باشید، به گونه‌ای که در هر کار نیک ثمر بیاورید و در شناخت خدا رشد کنید. 11همچنین، دعا می‌کنیم که از قدرت پرجلال خدا لبریز شوید تا صبر و تحمل بسیار داشته باشید و با شادی 12همواره پدر آسمانی را سپاس گویید که ما را شایستهٔ آن ساخت تا در میراث قوم خود که در قلمرو نور زندگی می‌کنند، سهیم شویم. 13او ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به ملکوت پسر عزیزش منتقل ساخت، 14همان که از طریق خونش رهایی و آمرزش گناهان را دریافت کردیم.
مسیح که بود و چه کرد؟
15او چهرهٔ دیدنی خدای نادیدنی و نخست‌زادۀ تمامی آفرینش است. 16در واقع، تمام هستی به‌وسیلۀ عیسی مسیح به وجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی؛ عالم روحانی با فرمانروایان و تاج و تخت ایشان، و فرماندهان و بزرگانشان، همه به‌وسیلۀ مسیح و برای جلال او آفریده شدند. 17پیش از آنکه چیزی به وجود آید، او وجود داشت، و قدرت اوست که همه چیز را در عالم هستی در هماهنگی با یکدیگر نگاه می‌دارد. 18او سرِ بدن است، که همان کلیسا باشد. او سرآغاز است، و نخست‌زادۀ آنانی است که به قیامت از مردگان می‌رسند، تا بدین‌سان، او در همه چیز مُقدّم باشد. 19زیرا خدا اراده فرمود که الوهیت کاملش در وجود پسرش ساکن گردد. 20او به‌واسطۀ مسیح، همه چیز را با خود آشتی داد، چه چیزهایی که بر روی زمین‌اند و چه چیزهایی که در آسمان هستند، و با خون او که بر صلیب ریخته شد، صلح و آشتی را فراهم ساخت.
21این صلح و آشتی شامل حال شما نیز می‌شود، شما که زمانی از خدا دور بودید، و در ذهن خود با او دشمنی می‌کردید، چرا که اعمالتان شریرانه بود. 22اما اکنون خدا شما را با خود آشتی داده است. این آشتی از طریق مرگ مسیح، مرگ بدن جسمانی‌اش، امکان‌پذیر شده است. در نتیجهٔ این فداکاری است که مسیح، شما را مقدّس گردانیده و به پیشگاه خدا آورده است. اکنون شما مقدّس و بی‌عیب و بَری از هر محکومیتی در حضور خدا ایستاده‌اید. 23اما این به شرطی میسّر می‌گردد که همواره در ایمان به این حقیقت استوار باشید و در آن ثابت‌قدم بمانید، و نگذارید امیدی که در پیام انجیل نهفته است، متزلزل شود. این همان انجیلی است که به گوش شما رسید و اکنون نیز به هر مخلوقی در زیر آسمان اعلان می‌شود، و من پولس، خدمتگزار آن شده‌ام.
زحمات پولس برای کلیسا
24اکنون رنجی که به خاطر شما متحمل می‌شوم، موجب شادی من است، و من در بدن خود، رنجهایی را که لازمۀ خدمت به مسیح است، به خاطر بدن او، یعنی کلیسا، تکمیل می‌کنم. 25همچنین، من از سوی خدا مأموریت یافته‌ام تا کلیسایش را خدمت کنم و کلام او را در کمالش به شما اعلان نمایم، 26یعنی این راز را که طی اعصار و نسلهای متمادی مخفی نگاه داشته شده بود، اما اکنون بر مقدّسین او آشکار گردیده است. 27زیرا خدا بر آن شد که ایشان دریابند که غنای پرجلال مسیح برای شما غیریهودیان نیز هست. و آن راز این است: «مسیح در وجود شما، امید پرشکوه شماست!»
28پس کسی را که درباره‌اش موعظه می‌کنیم، مسیح است، و به هر کس هشدار می‌دهیم و به او به کمک تمام حکمتی که خدا به ما داده، تعلیم می‌دهیم تا بتوانیم هر کس را در مسیحْ عیسی به بلوغ روحانی کامل برسانیم و به حضور خدا تقدیم کنیم. 29کار من همین است و در این راه زحمت می‌کشم، و با تمام نیرویی که مسیح عطا می‌کند، در این زمینه تلاش و کوشش می‌کنم.

اکنون انتخاب شده:

کولسیان 1: PCB

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید