عاموس ‮مقدمه‬

مقدمه
عاموس، نویسندهٔ این کتاب، در تقوع، واقع در جنوب اورشلیم به شغل چوپانی و انجیرچینی اشتغال داشت. اما خداوند او را می‌خواند و رسالتی به او محول می‌کند. عاموس به وعظ و پیشگویی می‌پردازد. بیشتر موعظه‌ها و پیشگویی‌های او متوجهٔ سامره، یعنی پایتخت حکومت شمالی اسرائیل است. سخنان او بسیار گویا می‌باشد و حاکی از قدرت روحانی و معنوی این مرد خدا است.
عاموس از مردم می‌خواهد با انصاف باشند و به فقرا کمک کنند. قوم اسرائیل در زمان حکومت یربعام دوم از رفاه زیادی برخوردار بود. مردم ثروتمندِ تازه به دوران رسیده، به دیگران ظلم می‌کردند. در عین حال، آنان در مراسم و جشنهای مذهبی شرکت می‌کردند و قربانی تقدیم خداوند می‌نمودند. عاموس آنها را متوجهٔ اشتباهشان می‌کند و می‌گوید که این کارهایشان خداوند را خشمگین می‌سازد. به جای این کارهای به ظاهر مذهبی، بهتر است آنان به فقرا رسیدگی کنند.
کتاب عاموس از روز داوری سخن می‌گوید و به خواننده یادآور می‌شود که هر انسانی در مقابل خداوند مسئول است. از آیات مهم این کتاب یکی ۳‏:۳ است، «زیرا گناهان شما باعث می‌شود رابطهٔ بین من و شما تیره گردد»، و دیگری ۴‏:۱۲، «آماده شو تا هنگام داوری با خدای خود روبرو شوی.»

اکنون انتخاب شده:

عاموس ‮مقدمه‬: PCB

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید