دوم یوحنا ‮مقدمه‬

مقدمه
از آنجا که یوحنا با عیسی بسر برده بود، از نزدیک حقیقت و محبت را تجربه کرده بود. این شاگرد چنان تحت تأثیر محبت مسیح قرار داشت که در تمام نوشته‌هایش از حقیقت و محبت سخن می‌گوید. رسالۀ دوم یوحنا که نامۀ مختصر او به دوستی گرامی است، از این قاعده مستثنی نیست. در این نامه یوحنا از دوستش می‌خواهد که از حقیقت پیروی کند و احکام خدا را نگاه دارد، مراقب معلمین دروغین باشد، و خدا و دیگران را محبت کند.

اکنون انتخاب شده:

دوم یوحنا ‮مقدمه‬: PCB

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید