دوم تواریخ ‮مقدمه‬

مقدمه
کتاب دوم تواریخ ادامه اول تواریخ است. سلیمان،‏ پسر داود،‏ طی مراسمی پرشکوه،‏ سلطنت خود را آغاز می‌کند. او معبد باشکوه خدا را در اورشلیم بنا می‌کند،‏ و به این ترتیب به آخرین آرزو و خواسته پدرش جامه عمل می‌پوشاند. سلیمان از ۴۰ سال سلطنت موفقیت‌آمیز و توأم با صلح برخوردار می‌شود که او را شهرۀ جهان می‌سازد. بعد از وفات سلیمان،‏ پسرش رحبعام سلطنت را به دست می‌گیرد،‏ اما فقدان تجربه او باعث تجزیه حکومت می‌شود. در یهودا،‏ تعداد پادشاهان خوب معدود و تعداد پادشاهان شرور بسیار است. نویسنده تواریخ با صداقت، موفقیت‌ها و شکستهای آنها را ثبت می‌کند و نشان می‌دهد که چطور هر پادشاه برای رسیدن به موفقیت،‏ معیارهای خدا را پیاده می‌کند. مسلماً خوب از قوانین خدا اطاعت می‌کند،‏ مکانهای بت‌پرستی را نابود می‌سازد،‏ و هیچ نوع پیمان اتحاد با اقوام خدانشناس نمی‌بندد. پادشاهان خوب یهودا اینها هستند:‏ آسا، یهوشافاط،‏ عزیا،‏ حزقیا،‏ و یوشیا. از بین پادشاهان شرور یهودا،‏ آحاز و منسی احتمالاً بدترین آنها هستند. عاقبت،‏ قوم شکست می‌خورد و به اسارت برده می‌شود،‏ و معبد ویران می‌گردد. هدف نویسنده این بود که بعد از اسارت،‏ قوم اسرائیل را دوباره در پرستش واقعی خدا با هم متحد سازد. او گذشته ملت را به آنها یادآوری می‌کند. او پیغام خود را به روشنی از طریق یکی از معروفترین آیه‌های کتاب‌مقدس به گوش همگان می‌رساند:‏ «اگر قوم من که به اسم من خوانده می‌شوند فروتن شده، دعا کنند و مرا بطلبند و از راههای بد خویش بازگشت نمایند، آنگاه ایشان را از آسمان اجابت نموده، گناهانشان را می‌بخشم و سلامتی را به سرزمین آنها باز می‌گردانم» (۷‏:۱۴).

اکنون انتخاب شده:

دوم تواریخ ‮مقدمه‬: PCB

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید